กล้องจราจร อัจฉริยะกับการวางแผนจราจรที่ควบคุมได้

กล้องจราจร อัจฉริยะกับการวางแผนจราจรที่ควบคุมได้

กล้องจราจร อัจฉริยะ หรือในภาษาอังกฤษ ที่ถูกเรียกว่า CCTV  หรืออาจกล่าวได้อีก ชื่อหนึ่งนั่นก็ คือ intelligent Traffic Camera โดยสิ่งนี้จะเป็นในส่วนที่ถูกออกแบบมาพิเศษ เพื่อใช้ในด้านงานจราจร โดยมีรูปแบบของโหมตจราจรอัจฉริยะ ซึ่งมีความสามารถเป็นเลิศ ในการตรวจจับภาพของรถ และแผ่นป้ายทะเบียนรถได้ ในขณะที่รถทำการวิ่งความเร็วสูง ตลอดจนขณะฝนตกหนัก และมีหมอกควัน หรือมีป้ายสะท้อนจากไฟหน้ารถ ซึ่งภาพที่ได้นั้นแน่นอนว่า จะมีความชัดเพียงพอ ที่จะระบุหมายเลขทะเบียนรถสีลักษณะของรถ ซึ่งอาจได้เห็นถึงลักษณะของคนขับได้ อย่างชัดเจน เพื่อนำไปใช้ในประโยชน์ต่าง ๆ เช่น ขอขอบคุณรูปภาพจาก LAZADA  https://bit.ly/3EC0O9c 1. Enforcement Vehicle นำภาพ หรือวิดีโอไปใช้ในหลักฐานของการดำเนินคดีกับผู้ผิดกฎหมายจราจร หรือฝ่าฝืนกฎหมาย ซึ่งใช้ความเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด และอื่นๆ เป็นต้น 2. LPR/Anpr Application  หรือการนำวิดีโอ หรือภาพไปใช้ในการร่วมด้วยกับซอฟต์แวร์อ่านป้ายทะเบียนรถเพื่อประมวลป้ายทะเบียนรถที่จับได้แล้วอ่านค่าป้ายทะเบียน เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลโดยข้อมูลดังกล่าวนั้นจะถูกนำไปใช้งานทางด้านอื่นๆ ต่อไปอีกด้วย 3. City Surveillance  ได้แก่การเฝ้าสังเกตการณ์สภาพจราจร ตลอดจนรูปแบบของความหนาแน่นบนท้องถนน รวมไปถึงการเฝ้าระวัง และตรวจสอบอุบัติเหตุต่างๆ […]